Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens

Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens

Sunêlia Domaine de la Dragonnière, geregistreerd onder het nummer 84B79 RCS Béziers (hierna “wij”), hecht veel belang aan de bescherming van uw Persoonsgegevens, streeft ernaar het hoogste niveau van bescherming te garanderen en ziet nauwlettend toe op de naleving van de bepalingen met betrekking tot privacy en de verwerking van Persoonsgegevens.

Het doel van dit Privacybeleid (het “Handvest”) is om te beschrijven hoe en wanneer wij bepaalde Persoonsgegevens (hierna de “Gegevens”) verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Deze Gegevens worden door u toegestuurd of door ons verzameld om aan uw behoeften te voldoen en de kwaliteit van de diensten die wij u aanbieden te optimaliseren en te verbeteren.

Dit Handvest is dan ook belangrijk voor zowel u, die een positieve en vertrouwensvolle ervaring met onze diensten wenst, als voor ons, die uw vragen op een precieze en volledige manier wensen te beantwoorden in lijn met uw wensen.

1. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR HET HANDVEST

Wij verzamelen Persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren. Dit Handvest informeert u over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw Gegevens wanneer:

 • U een verblijf boekt bij Sunêlia Domaine de la Dragonnière;

 • U onze website (hierna de “Site”) bezoekt;

 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief;

 • U contact met ons opneemt;

 • U deelneemt aan onze wedstrijden.

2. VERZAMELDE INFORMATIE

De informatie die u ons rechtstreeks toestuurt

 • Om gegevens te creëren en aan te passen in uw klantenzone

 • Om een verblijf te boeken

 • Om ons te contacteren (vraag voor contact, prijs of brochure)

 • Om met onze klantenservice te communiceren

 • Om deel te nemen aan een wedstrijd

Deze informatie kan volgende gegevens betreffen:

 • Uw aanspreektitel,

 • Uw naam/namen en voornaam/voornamen,

 • Uw postadres,

 • Uw e-mailadres,

 • Uw telefoonnummer(s),

 • Uw faxnummer,

 • Uw geboortedatum,

 • Uw geslacht,

 • Uw boekingsgeschiedenis,

 • Uw betaalmethode(n)

Hetzelfde geldt voor alle informatie die u ons doorgeeft over de personen voor wie u een verblijf boekt. U verbindt zich ertoe om hun voorafgaande toestemming te verkrijgen om hun Gegevens te verstrekken.

U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken; maar deze beslissing kan bepaalde diensten en functies die wij aanbieden beperken tot onmogelijk maken. De informatie die essentieel is voor het verlenen van onze diensten en functies wordt aangeduid met een sterretje op onze incassoformulieren en telefonisch of persoonlijk verstrekt.

Gegevens die automatisch verzameld worden

Indien u op onze Site surft, zijn we onderhevig aan het verzamelen van volgende relevante Gegevens:

 • De kenmerken van het besturingssysteem, de browser of de apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten;

 • Uw locatie zoals uw IP-adres;

 • Uw surfervaring en uw interacties met betrekking tot de inhoud van de Site, zoals de bezochte pagina’s, de gebruikte zoekwoorden, de frequentie van uw bezoeken aan de Site, …

3. COOKIEBELEID

WAAROM COOKIES GEBRUIKEN?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en waarin gebruikersgegevens worden opgeslagen om de navigatie te vereenvoudigen en functionaliteit te verbeteren.

Cookies stellen ons in staat om informatie over uw surfgedrag te bewaren. Ze helpen ons uw gedrag en interacties met de Site beter te begrijpen, wat ons in staat stelt veranderingen door te voeren om uw ervaring met en navigatie op de site vloeiender en intuïtiever te maken.

Sommige Cookies zijn essentieel voor het gebruik van de media, andere worden gebruikt om de weergegeven inhoud te optimaliseren en te personaliseren, en weer andere worden gebruikt om advertenties weer te geven.

Cookies identificeren niet rechtstreeks de gebruiker, maar identificeren een browser of apparaat.

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT OP DE SITE?

Wanneer u zich verbindt met onze Site, kunnen we drie soorten Cookies installeren op uw Apparaat:

Technische Cookies

Doel: uw navigatie op de site mogelijk maken, de veiligheid van de site verzekeren en u toelaten de verschillende functionaliteiten en diensten van de site te bereiken.

Cookies die het aantal bezoeken meten

Doel: statistieken opstellen over bezoek, navigatie en interacties met de Site.

Advertentie Cookies

Doel: advertenties voorstellen die aangepast zijn aan uw profiel en uw interesses op Sites van derden.

HOE COOKIES UITSCHAKELEN OF VERWIJDEREN?

U kunt uw browser zo instellen om uw toestemming aan te passen of te weigeren Cookies te aanvaarden.

U kunt op deze wijze ofwel alle Cookies accepteren, ofwel verwittigd worden indien een Cookie geïnstalleerd wordt, ofwel alle Cookies weigeren. Als u alle of een deel van de Cookies weigert, kunnen bepaalde functies van de Site in het gedrang komen of bepaalde pagina’s ontoegankelijk zijn.

Hoe Cookies uitschakelen?

U kunt op elk moment beslissen om één of meerdere Cookies uit te schakelen om de tracking te stoppen. Daarvoor kunt u beslissen om uw browser op een gepersonaliseerde manier te configureren:

Google Chrome®

Om reeds opgeslagen Cookies te verwijderen:

Klik op het menu in de werkbalk, selecteer Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd. Klik onder Privacy en Beveiliging op Instellingen voor content. Ga naar Cookies en Alle Cookies en Sitegegevens. Om alle Cookies te verwijderen, klikt u op Alles verwijderen.

Om nieuwe Cookies te vermijden:

Klik op het menu in de werkbalk, selecteer Instellingen en klik vervolgens op Geavanceerd. Klik onder Privacy en Beveiliging op Instellingen voor content. Kies in Cookies het gewenste beschermingsniveau.

Mozilla Firefox®

Om reeds opgeslagen Cookies te verwijderen:

Bovenaan uw browservenster klikt u op Voorkeuren, vervolgens op Opties en selecteert u Privacy. In Geschiedenis, selecteer Geschiedenis wissen, selecteer de Cookies en wis meteen.

Om nieuwe Cookies te vermijden:

Bovenaan uw browservenster klikt u op Voorkeuren, vervolgens op Opties en selecteert u Privacy. Klik in Cookies en Sitegegevens op Uitzonderingen… en specificeer vervolgens de betreffende URL’s.

Internet Explorer®

Om reeds opgeslagen Cookies te verwijderen:

Klik op Extra en selecteer Internet-opties. Selecteer Geschiedenis, klik dan onder Instellingen op Bestanden tonen. Verwijder de bestanden.

Om nieuwe Cookies te vermijden:

Klik op Extra en selecteer Internet-opties. Selecteer Privacy en vervolgens Instellingen en verplaats de cursor naar het gewenste beschermingsniveau.

Safari®

Om reeds opgeslagen Cookies te verwijderen:

Klik in je browser op het Safari-menu en selecteer Safari Resetten. Selecteer vervolgens Cache wissen en Alle Cookies wissen.

Om nieuwe Cookies te vermijden:

Selecteer in uw browser het menu Voorkeuren en selecteer vervolgens in het paneel Privacy de optie Cookies blokkeren.

4. WAARVOOR UW GEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

De verzamelde Gegevens worden, in functie van uw surfgedrag op onze site, gebruikt om de volgende bewerkingen uit te voeren:

 • Beheer van uw account

 • Beheer van uw winkelmandje

 • Beheer van betalingstransacties

 • Beheer van klantenrelaties (telefoon / chat / e-mail)

 • Beheer van uw aanvraag (contact, brochure, prijsaanvraag, …)

 • Beheer van uw verblijf

 • Het versturen van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, mobiele notificaties, sociale netwerken, andere websites of een ander medium

 • Beheer van klanttevredenheid

 • Acties met betrekking tot statistieken, analyses, selectie en segmentatie van klanten bedoeld om de kennis over de klant te verbeteren

 • Metingen met betrekking tot het bezoek van de Sites (mobiel en computer) en mobiele toepassingen

 • Opzetten van wedstrijden en reclame

5. GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

Browsergegevens worden voornamelijk verzameld aan de hand van Cookies. Voor meer informatie betreffende Cookies nodigen we u uit om artikel 3 te raadplegen.

Uitvoering van de tussen ons gesloten contracten

Wij gebruiken uw Gegevens om uw reservering en de uitvoering van de verschillende daaruit voortvloeiende diensten te beheren.

Wij zullen uw Gegevens in het bijzonder gebruiken om uw betalingen te innen; om u per sms, e-mail of elk ander communicatiemiddel te informeren over de uitvoeringswijzen van het contract dat ons bindt (informatie over uw verblijf, voorstel van aanvullende diensten, enz.).

U toegang verschaffen tot de Site en bepaalde diensten

Met de door u verstrekte Gegevens kunnen wij u identificeren om u toegang te verlenen tot de Klantenzone waartoe alleen geauthentiseerde personen toegang hebben.

U gepersonaliseerde nieuwtjes en inhoud sturen

Als u bij het boeken van een verblijf, het aanmaken van uw account op de Site of contactverzoek hebt aangegeven dat u informatie (nieuws, updates en aanbiedingen voor acties) en gepersonaliseerde inhoud wenst te ontvangen, kunnen wij uw Gegevens gebruiken om deze met u te communiceren.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen onze commerciële communicatie door te klikken op de afmeldlink of door de bezwaarprocedure te volgen aangegeven op deze berichten, of door ons te contacteren op de manier zoals beschreven in artikel 8 hieronder.

Wij kunnen uw Gegevens ook gebruiken om u reclameberichten te sturen die voor u interessant kunnen zijn op Sites van derden of op sociale netwerken. Voor meer informatie over dit onderwerp nodigen wij u uit om de voorwaarden te raadplegen met betrekking tot het gebruik van uw Gegevens op deze sites en/of platforms van derden.

Ten behoeve van profilering

Wij kunnen uw Gegevens ook verwerken binnen het kader van profilering.

Profilering bestaat uit geautomatiseerde Gegevensverwerking met als doel uw interesses en voorkeuren te analyseren, te anticiperen en te evalueren om u gepersonaliseerde inhoud en commerciële promoties aan te bieden die aangepast zijn aan uw specifieke behoeften.

Optimalisatie van de Site en onze diensten

Wij gebruiken uw Gegevens om studies en technische tests uit te voeren die ons in staat stellen om de Site te verbeteren en te optimaliseren; alsook om onze tools en diensten te personaliseren. Het gaat, bijvoorbeeld, om ervoor te zorgen dat de weergave van verschillende content steeds aangepast wordt aan het apparaat dat u gebruikt.

Afhandeling van uw klachten

Wanneer u telefonisch, via het contactformulier op de Site of op een andere manier die u ter beschikking gesteld wordt (sociale netwerken, chat, enz.) contact opneemt met onze klantendienst, gebruiken wij uw Gegevens om:

 • U te beantwoorden en een oplossing te bieden voor uw klacht;

 • Het beheer en opvolging van uw klacht te garanderen;

 • Onze klantenrelaties te verbeteren.

Interne statistieken en enquêtes

Wij kunnen uw Gegevens gebruiken om verschillende statistische onderzoeken uit te voeren en/of om u te verzoeken deel te nemen aan onze eigen enquêtes.

Waarborgen van de eerbiediging van de wet en rechterlijke uitspraken

Uw Gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • Te antwoorden op een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit, een vertegenwoordiger van de wet, een rechtshulpverlener of gehoor geven aan een gerechtelijke beslissing;

 • De naleving van onze algemene verkoopvoorwaarden en het Handvest te garanderen;

 • Onze rechten te beschermen en/of een vergoeding te krijgen voor schade die wij kunnen lijden of de gevolgen ervan te beperken;

 • Handelingen te voorkomen die in strijd zijn met de geldende wetgeving, met name op het gebied van fraudepreventie.

Uw deelname aan Wedstrijden beheren

Wanneer u deelneemt aan een prijsvraag, bezorgt u ons een bepaalde hoeveelheid Gegevens. Deze zijn essentieel om rekening te houden met uw deelname en, indien nodig, met de prijsuitreiking.

Bovendien kunnen wij, met uw voorafgaande toestemming, deze Gegevens gebruiken om u informatie (nieuws, updates en aanbiedingen voor acties) en gepersonaliseerde inhoud te sturen.

6. BEWAARTERMIJN VAN UW GEGEVENS

Over het algemeen worden uw gegevens niet langer bewaard dan nodig is om de bewerkingen uit te voeren waarvoor ze werden verzameld.

Hier volgen de verschillende bewaartermijnen van de verzamelde Gegevens:

 • De Gegevens die rechtstreeks aan ons verstrekt worden zoals omschreven in artikel 2 worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan;

 • De navigatiegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard;

 • Prospectieve Gegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 3 jaar vanaf het laatste contact door u geïnitieerd;

 • Gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten die u ons verstrekt bij het uitoefenen van uw recht op toegang of rechtzetting worden maximaal 12 maanden bewaard;

 • Gegevens die het mogelijk maken rekening te houden met de rechten van de betrokken personen om commerciële prospectie te ontvangen, worden bewaard gedurende een periode van ten hoogste 3 jaar na de uitoefening van dat recht.

Op uw verzoek kunnen wij uw Gegevens verwijderen.

Op het einde van de hierboven vermelde termijnen, met inbegrip van uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw Gegevens echter worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (zoals de verplichting om facturen 10 jaar te bewaren conform artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel) en/of gedurende de toepasselijke verjaringstermijn en/of in geval van een rechtszaak voor de duur van deze procedure.

7. VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Gegevens te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze door onbevoegde derden worden vervormd, beschadigd of benaderd.
In overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 verbinden onze verwerkers zich ertoe de organisatorische en technische middelen in te zetten nodig voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Gegevens.

8. UW RECHTEN

Overeenkomstig de artikelen 14 tot en met 22 van de Verordening 2016/679 van 27 april 2016 kan elke natuurlijke persoon die van de dienst gebruik maakt, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht tot toegang

 • Recht tot rectificatie,

 • Recht tot verzet en recht op onttrekking uit de Gegevensverwerking

 • Recht tot verzet tegen profilering

 • Recht op beperking van Gegevensverwerking,

 • Recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens.

Contact

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, verzoeken wij u een brief sturen naar het volgende adres:
Sunêlia Domaine de la Dragonnière, Route Départementale 612, 34450 Vias, France, inclusief een kopie van uw identiteitskaart.

Als u van mening bent dat uw rechten niet gerespecteerd worden, kunt u een klacht indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming van Sunêlia Domaine de la Dragonnière met als postadres : Sunêlia Domaine de la Dragonnière, DPO, Route Départementale 612, 34450 Vias , France of mail dpo@dragonniere.com

9. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS

In overeenstemming met de geldende wetgeving, vertrouwen wij voor de verwerking van uw Gegevens op verschillende rechtsgrondslagen, en in het bijzonder:

 • Uitvoering van een overeenkomst

 • Uitvoering van een wettelijke verplichting (zoals het bewaren van facturen)

 • Wanneer het in ons legitiem belang is

 • Wanneer u uw toestemming heeft gegeven

Een “legitiem belang” mag niet in strijd zijn met de rechten en vrijheden van de gebruikers.

Voorbeelden van legitieme belangen die in de AVG, Algemene verordening Gegevensbescherming, worden genoemd, omvatten fraudepreventie, direct marketing en gegevensuitwisseling binnen een groep van ondernemingen.

I would like to be called back for free